Senaraikan Homestay
  • Daftar Akaun Baru
  • Log Masuk

Soalan Yang Kerap DiTanya

 

 

 

 

 

 

 

Adakah Pengiklanan Homestay di www.ohmstay.com adalah percuma ?

Ya, pengiklanan homestay di www.ohmstay.com adalah percuma tidak kira berapa banyak homestay yang anda diiklankan.

 

Adakah Ohmstay Solution mengenakan sebarang charge kepada Tuan Rumah apabila homestay di tempah?

Tidak, pada tempoh promosi selama satu tahun ini tiada sebarang charge akan dikenakan kepada tuan rumah.

 

Berapa lama kah tuan rumah akan menerima bayaran homestay setelah ia ditempah ?

Tuan rumah akan menerima bayaran homestay setelah ia ditempah dalam masa 5 hari bekerja. Ini adalah kerana, paypal mengambil masa 24 jam hingga 48 jam untuk membuat pembayaran kepada Ohmstay Solutions

 

Apakah yang akan terjadi sekiranya pengunjung membatalkan tempahan homestay ?

Tuan rumah boleh memilih di antara tiga polisi berkenaan pembatalan tempahan oleh pengunjung. Polisi ini berkaitan dengan jumlah yang perlu dipulangkan dan jangkamasa pembatalan tempahan yang sah

 

Adakah penempah homestay dikenakan sebarang caj ?

Penempah homestay dikenakan caj sebanyak 6% untuk kerja-kerja pemprosesan homestay selama 24 jam yang disediakan oleh Ohmstay Solutions

 

Bagaimanakah tuan rumah dan pengunjung akan berhubung di anatara satu sama lain ?

Tuan rumah dan pengunjung boleh berhubung di antara satu sama lain menerusi sistem pesanan ringkas dan email yang disediakan melalui laman ini